Witam na naszej stronie!

Serdecznie witamy wszystkich – Parafian i Gości na stronie parafii Narodzenia NMP w Lubaniu - Uniegoszczy. Jesteśmy świadomi, że strona internetowa w dzisiejszych czasach jest niezbędna i spełnia szczególną rolę, nie tylko informacyjną. Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą stroną i do częstych odwiedzin.

Parafia NMP

Losowy cytat

Losowe zdjęcie

Losowe zdjęcie

Aktualności parafialne:

Kategorie
Boże Narodzenie

RATUJMY OŁTARZ

W ubiegłym roku parafia uzyskała zezwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu w kaplicy.

Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30 000 zł pozyskanej dzięki staraniom radnej wojewódzkiej pani Teresie Zembik wykonano 1/3 zaplanowanych prac.

Niestety w tym roku parafia nie uzyskała dotacji na II etap prac przy ołtarzu i dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników parafii Narodzenia NMP w Lubaniu Uniegoszczy rozpoczynamy zbiórkę na dokończenie rozpoczętych prac., Zwracamy sie do drogich parafian i wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie tego dzieła.

Wpłat można dokonywać na konto parafii

28 2030 0045 1110 0000 0288 8940

Bank Paribas

oraz na konto Stowarzyszenia

Kategorie
Boże Narodzenie

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM?Bardzo często w kancelarii ksiądz może dowiedzieć się, że nie zna
się na teologii i na szafowaniu sakramentów, gdyż przychodzący prosić,
a niejednokrotnie wręcz żądać, chrztu dla swojego dziecka, pouczają go
kogo oni mogą sobie wybrać na chrzestnego. Trzeba jasno zauważyć,
że wystarczy jedynie sięgnąć do Kodeksu Prawa Kanonicznego, który
jasno precyzuje kto może być rodzicem chrzestnym. Trzeba też
przypomnieć, że prawo kanoniczne obowiązuje nie tylko księdza, ale
wszystkich wierzących, a więc również tych, którzy o chrzest
przychodzą prosić. A więc kto może pełnić tę zaszczytną funkcję
chrzestnego?
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego.
Ma on (…) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz
pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie
odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z
nim obowiązki (Kan. 872).
Zauważmy że prawo wymaga przynajmniej jednego chrzestnego.
Nie trzeba się więc tłumaczyć, że musi być np. brat bo nie ma nikogo
drugiego, kogo można o to poprosić. Warto zauważyć, że nie musi to
być ktoś z rodziny (Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub
chrzestną, albo dwoje chrzestnych (Kan. 873)). Podkreślone również
tutaj zostają obowiązki chrzestnego. Oczywiście, aby pomóc w rozwoju
w wierze dziecku najlepiej jest czynić to poprzez przykład własnego
życia wiarą (modlitwa i udział w sakramentach). Zauważmy też, że
niedopuszczalne jest również, aby chrzestny był jedynie wpisany w
księgę, a w czasie chrztu był nieobecny.
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego
  rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma,
  przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego
  kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek
  albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca
  dopuszczenie wyjątku;
  3.jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament
  Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i
  odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4.jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem
  wymierzonej lub deklarowanej;
  5.nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).
  Myślę, że największy problem pojawia się z drugą częścią odnośnie
  punktu 3. Co to znaczy: prowadzi życie zgodne z wiarą i
  odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Bardzo ważne jest tutaj
  świadectwo swojej wiary, którą dany kandydat składa. Oczywiście
  chodzi o fakt jego uczciwości do Bożych przykazań: niedzielna i
  świąteczna Eucharystia, przyjmowane sakramenty oraz życie
  zgodne z nauczaniem Chrystusa na co dzień. Kandydaci na
  chrzestnych winni przynieść ze swojej parafii zaświadczenie od
  swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić (a nie
  zaświadczenie, że byli bierzmowani).
  Warto więc, zapytać się samych siebie, czy dla mnie sakrament chrztu
  dla mojego dziecka jest naprawdę czymś ważnym? Jeśli tak, to wezmę
  sobie te kilka punktów, czy to jako rodzic, czy to jako chrzestny,
  naprawdę do serca. Jeśli nie, to może lepiej poczekać z chrztem, aż
  rodzice zrozumieją po co w ogóle udziela się chrztu świętego.
Kategorie
Boże Narodzenie

Odpusty

Z Księgi Koheleta
11, 7 – 12, 14

Myśli o starości

Przyjemne jest światło i miło oczom widzieć słońce. Tak więc jeżeli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy i niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co ma nastąpić, to marność.
Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną; odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.
Marność nad marnościami – powiada Kohelet – wszystko marność.
A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów – jak mocno wbite gwoździe. Dane tu są przez pasterza jednego. Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało.
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.

http://idziemy.pl/wiara/odpust-zupelny-kazdego-dnia-/67080

https://kartkazliturgii.pl/artykuly/150-odpusty-tak-wielki-dar-i-tak-wiele-nieporozumien

https://drive.google.com/drive/folders/1GYJrwplLeEfqBm7Jnixa-yBtlBAcpGnr

Sakramenty

Chrzest

Chrzest

Komunia

Pierwsza Komunia

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Ślub

Małżeństwo

Pogrzeb

Pogrzeb

Msza

Eucharystia

Kalendarz świąt