Kategorie
Boże Narodzenie

Duchowa adopcja dziecka poczętego.

Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji

dziecka poczętego

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, Ja ………………………………… postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …………… w święto/uroczystość ……………………………… biorę w duchową adopcję jedno dziecko, które imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, jedną tajemnicę różańca, dodatkowo postanawiam ……………………….

Modlitwa codzienna

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *