Witam na naszej stronie!

Serdecznie witamy wszystkich – Parafian i Gości na stronie parafii Narodzenia NMP w Lubaniu - Uniegoszczy. Jesteśmy świadomi, że strona internetowa w dzisiejszych czasach jest niezbędna i spełnia szczególną rolę, nie tylko informacyjną. Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą stroną i do częstych odwiedzin.

Parafia NMP

Losowy cytat

Losowe zdjęcie

Losowe zdjęcie

Aktualności parafialne:

Kategorie
Boże Narodzenie

Profesor Grzegorz Karwasz nauka i wiara

Prof. Karwasz: Boże Narodzenie stanowi przełom w historii ludzkości [WIDEO] – TV Republika

Grzegorz Piotr Karwasz (ur. 1958 w Złotowie) – polski fizyk, inżynier, profesor dr hab. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Życiorys

Studiował ekonomikę handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie oraz w latach 1977–1982 odbył studia na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Gdańskiej. W czasach studenckich był członkiem (obecnie pełni funkcję członka honorowego) Polskiego Towarzystwa Studentów Organizacji Narodów Zjednoczonych (SSP ONZ), działającego na rzecz rozbrojenia i pokoju.

W latach 1995–2006 był pracownikiem badawczym Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, prowadząc prace badawcze i dydaktyczne na Wydziale Fizyki i Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Trydencie. Spędził 18 lat we Włoszech (Uniwersytet w Trydencie) i krótszy okres w DetroitBerlinieCanberze (Australia) i Gunsan (Korea Południowa), pracując w zakresie fizyki atomowej i jądrowej. W 1996 roku podjął pracę w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (obecnie Akademia Pomorska w Słupsku), gdzie kierował (1998–2006) Zakładem Spektroskopii. Habilitację w zakresie fizyki doświadczalnej uzyskał w 1997. Obecnie, od 2006, jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu[4].

Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Józefa Rotblata.

Kategorie
Boże Narodzenie

Odpusty

Z Księgi Koheleta
11, 7 – 12, 14

Myśli o starości

Przyjemne jest światło i miło oczom widzieć słońce. Tak więc jeżeli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy i niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co ma nastąpić, to marność.
Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: „Nie mam w nich upodobania”; zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną; odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.
Marność nad marnościami – powiada Kohelet – wszystko marność.
A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów – jak mocno wbite gwoździe. Dane tu są przez pasterza jednego. Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę: Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało.
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.

http://idziemy.pl/wiara/odpust-zupelny-kazdego-dnia-/67080

https://kartkazliturgii.pl/artykuly/150-odpusty-tak-wielki-dar-i-tak-wiele-nieporozumien

https://drive.google.com/drive/folders/1GYJrwplLeEfqBm7Jnixa-yBtlBAcpGnr

Kategorie
Boże Narodzenie

Pielgrzymka do kościoła św. Piotra w Bautzen 28.07.2022.

       Stowarzyszenie Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy zorganizowało 28 lipca br. pielgrzymkę do  kościoła św. Piotra w Bautzen. Pomysłodawcą wyjazdu był nasz proboszcz ks. Jan Dziewulski, który wraz z proboszczem parafii Jagniątków ks. Andrzejem Płazą  podczas wspólnego wyjazdu w czerwcu b.r.  odwiedzili ten kościół.  Od miejscowego przewodnika dowiedzieli się jak bardzo wyjątkowa jest ta świątynia.

         Nawiedzenie świątyni rozpoczęliśmy mszą św. Głównym celebransem był miejscowy wikariusz a koncelebransami ks. Jan Dziewulski i ks. Józef Olechowski z Radostowa. W modlitwach polecaliśmy Bogu przywiezione w sercach intencje osobiste i naszych wspólnot parafialnych.

  Po zakończonej eucharystii miejscowy proboszcz przedstawił nam krótką  historię kościoła i parafii:

      „ Już w roku 1000 na miejscu dzisiejszej katedry św. Piotra zbudowano pierwszy kościół parafialny, a w 1430 roku katedra otrzymała obecną formę. Jedną z wielu osobliwości katedry jest to, że istnieje ona od czasów reformacji jako symultaneum, tj. używana przez oba wyznania, chrześcijan katolickich i protestanckich, do nabożeństw kościelnych od roku 1524. Katedra jest kościołem parafialnym naszej parafii, która liczy około 4000 katolików.

     Oprócz kościoła parafialnego w naszej parafii znajduje się również kościół Najświętszej Marii Panny, kościół klasztorny św. Klary i stacja uwielbienia Gaussig. W kościele klasztornym odbywa się również cotygodniowe nabożeństwo w języku polskim.”

 Po zwiedzenia starówki udaliśmy się do klasztoru Marienthal niedaleko Zitau.

Historię klasztoru przybliżyła pani Beata od 27 lat pracująca najpierw jako pracownica Fundacji a obecnie klasztoru.

Położenie klasztoru  w  miejscu zetknięcia się granic trzech krajów: Niemiec – Czech – Polski, tuż przy szlaku turystycznym „Via Sacra” i szlaku rowerowym biegnącym wzdłuż Odry i Nysy, a także rezerwat przyrody w lesie klasztornym sprawiają, że  klasztor jest miejscem szczególnym nie tylko dla osób wierzących i poszukujących Boga.

   Klasztor został ufundowany w roku 1234 przez królową Kunegundę Czeską jako dzieło pokutne za popełnione w jej rodzinie morderstwo- podarowanie majątku pierwotnego dla cysterek. W roku 1683 pożar dwukrotnie zniszczył zabudowania klasztorne, które odbudowano w stylu baroku czeskiego.  W dniu 7 maja 1945 r. Ksieni i wspólnota sióstr uratowały klasztor przed wysadzeniem przez niemiecki oddział SS a kilka dni później przed zniszczenie ze strony Armii Czerwonej. Jak powiedziała nam przewodniczka, po wkroczeniu Rosjan Ksieni udała się do dowódcy i poprosiła aby poszedł z nią do kościoła. Tam pokazała mu obraz Matki Bożej mówiąc, że Rosjanie tez wierzą w Maryję. Efektem tej prezentacji było to, że nie zniszczono klasztoru tylko zagrabiono inwentarz i opuszczono klasztor. W roku 1992 założono Fundację Międzynarodowe Centrum Spotkań i wydzierżawiono wolnostojące zabudowania gospodarcze.  Klasztor jest stacją na  „VIA SACRA” ( świętej drodze ) , „Zittauer Jakobsweg”.  Po zwiedzeniu kościoła i kaplicy, pełni wrażeń wróciliśmy do naszych domów.

Msza św., w kościele św. Piotra w Bautzen.

KATEDRA ŚW. PIOTRA W BUDZISZYNIE (niem. Der Dom St. Petri zu Bautzen, górnołuż. Katedrala swj. Pětra) – kościół rzymskokatolicki i zarazem ewangelicko-augsburski położony w stolicy Łużyc Górnych Budziszynie na placu Fleischmarkt na Starym Mieście, naprzeciwko ratusza.

Katedra św. Piotra jest najstarszym i jednym z największych kościołów symultanicznych (tj. używanych przez dwie wspólnoty wyznaniowe) Niemiec. Należy do najważniejszych budowli sakralnych Saksonii i zarazem jest najstarszym kościołem na Górnych Łużycach.

Ok. 1000 graf Eido von Rochlitz wzniósł na miejscu dzisiejszej katedry pierwszy kościół parafialny. Po 1213 a prawdopodobnie dopiero ok. 1217/1218, miało miejsce rozpoczęcie budowy kolegiaty św. Piotra. 24 czerwca 1221 miała miejsce konsekracja prezbiterium. Z tamtej budowli zachowały się niektóre fragmenty, np. portal zachodni.

W 1430 katedra otrzymała swój dzisiejszy kształt. W latach 1456-1463 późnogotycka budowla halowa została poszerzona o czwartą nawę, dobudowaną od strony południowej. Po wielkim pożarze miasta w 1634 przebudowano wnętrze katedry w stylu barokowym a w 1664 wieżę zwieńczono barokowym hełmem. Katedra w ciągu swej historii była wiele razy restaurowana, ostatni raz w 1987.

Po nastaniu reformacji w 1524 katedra stała się de facto kościołem symultanicznym (rzymskokatolickim i ewangelicko-luterańskim jednocześnie) – jest w Niemczech najstarszym i jednym z niewielu kościołów tego typu.

Po długich sporach między luteranami a katolikami Rada miasta Budziszyna i kapituła katedralna zawarły w 1543 pierwszą umowę o zasadach użytkowania świątyni przez obie wspólnoty wyznaniowe. Na mocy tej umowy prezbiterium przypadło w udziale katolikom a korpus główny – protestantom. Granicę stanowiło lektorium. Dalsze umowy miały miejsce w XVI w. za czasów dziekana katedralnego Johanna Leisentrita, np. odnośnie do zewnętrznych posiadłości, jak parafia Gaußig. Nastąpiło jednak zniesienie dotychczasowej diecezji katolickiej.

Podczas powstania czeskiego (1619/1620) katolicka kapituła na krótki okres była wypędzona z katedry. Później jednak powróciła do niej.

W 1921 papież Benedykt XV powtórnie erygował diecezję w Miśni z siedzibą w Budziszynie. Po przeniesieniu siedziby biskupa do Drezna w 1980 katedra zyskała status konkatedry diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej.

Katedra św. Piotra należy do budowli sakralnych o silnie skrzywionej osi podłużnej. Istnieje wiele wyjaśnień dla tego odchylenia od linii prostej, żadne jednak nie daje przekonującej odpowiedzi. Jedną z nich jest przypuszczenie, iż katedra w początkach budowy była wznoszona zamiast lub na fundamentach jakiegoś innego kościoła, a podczas jej powiększania musiano dostosować się do linii przebiegających nieopodal murów miejskich. Na zewnątrz wieży kościelnej zachował się wyciąg, za pomocą którego mieszkający w niej strażnik mógł wciągać na górę swoje zakupy.

Kościół w Mariental.
Przyjdźcie do Niego wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a On da wam odpoczynek.

Napis przed wejściem do kościoła w Marienthal.

https://www.bautzen.de/pl/turystyka-kultura-czas-wolny/warto-poznac-i-zobaczyc/najwazniejsze/koscioly


Wieczna lampka, tabernakulum, konfesjonał.
A na bazarku można kupić taki chleb, na miejscu wypiekany w mobilnym piecu opalanym drewnem ze znakiem IHS.
Kategorie
Boże Narodzenie

Misjonarz na Kubie

W niedzielę 14 listopada gościliśmy ks. Pawła Szulca klaretyna pochodzącego z Lubania a od 20 lat pracującego na misjach w Hawanie na Kubie. Ks. Paweł odprawił msze św. i głosił kazania, opowiedział o pracy misyjnej. Przed 54 laty ks. Paweł został ochrzczony w naszym kościele.

Sakramenty

Chrzest

Chrzest

Komunia

Pierwsza Komunia

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Ślub

Małżeństwo

Pogrzeb

Pogrzeb

Msza

Eucharystia

Kalendarz świąt