Katechezy.

Jezus przychodzi do mnie
Pytania: pokoloruj obrazek w domu

 1. Czym jest Msza Święta?
  Msza Święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa
  złożonej na krzyżu.
 2. Czym jest Komunia Święta?
  Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli spożywanie Ciała i Krwi Pana
  Jezusa pod postaciami chleba i wina, nazywamy Komunią Świętą.
  We Mszy Świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię Świętą.
  Moje postanowienie:
  Postaram się zachować czujność, uwagę i skupienie podczas Mszy Świętej, aby nie
  przeoczyć żadnego ważnego momentu. Szczególnie tego, kiedy Pan Jezus jest
  obecny pod postacią chleba i wina na ołtarzu, przy którym ksiądz odprawia Mszę
  Świętą.

2
Przyjaźń z Maryją
Pozdrowienie Anielskie: pokoloruj obrazek w domu
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Pytania:

 1. Co to jest Różaniec?
  Różaniec to modlitwa ewangeliczna, która pomaga nam wnikać w tajemnice życia
  Jezusa Chrystusa i Jego Matki.
 2. Jakie są tajemnice Różańca?
  Radosne, bolesne, światła, chwalebne.
  Moje postanowienie:
  Zbliża się czas Adwentu, czyli przygotowania do Bożego Narodzenia. Pomyślę, jak
  mogę przygotować się do Świąt.

5
Podstawowe prawdy wiary i formuła spowiedzi
Co to jest wiara? Co to znaczy, że Franek wierzy, a jego kolega Janek nie wierzy? Wiara, to moja relacja, więź
z Panem Bogiem. Jeśli jestem „związany z Panem Bogiem”, to myślę o Nim, pamiętam o Jego przykazaniach,
chcę z Nim rozmawiać, czyli modlić się. Dziś poznaję prawdy wiary. Aby moja wiara była silna, muszę o nią
dbać, tak jak ktoś dba o to, aby płomień świecy nie zgasł lub jak kwiat, który należy podlewać i go pielęgnować.
Jeśli moja relacja, czyli więź z Panem Bogiem zostanie zerwana przez grzech, zawsze mogę przystąpić do
Sakramentu Spowiedzi.
Jak się spowiadać, czyli formuła spowiedzi.
Uklęknij przy konfesjonale i przywitaj spowiednika słowami:
Spowiadający się: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.
Następnie przeżegnaj się: (pokoloruj obrazki)
Spowiadający się: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Spowiadający się: Jestem uczniem klasy……., mam….. lat. U spowiedzi ostatni raz byłem… pokutę
odprawiłem (lub nie) , obraziłem Pana Boga następującymi grzechami …
(Podczas pierwszej spowiedzi w życiu: Do spowiedzi przystępuję pierwszy raz. Obraziłem Pana Boga
następującymi grzechami:)
Tu następuje wyznanie grzechów. Kiedy skończysz wyznawanie grzechów powiedz: * Spowiadający się: Więcej
grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuje, postanawiam poprawę i proszę Cię
Ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.
Kapłan udziela Ci krótkiej nauki, wyznacza pokutę, po czym rozgrzesza Cię;
W tym czasie żałuj za grzechy bijąc się w pierś mówiąc:
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.
Kapłan: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego
Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez
posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
Odpowiadam: AMEN.
Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Odpowiadam: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan: Idź w pokoju. Odpowiadam: Bóg zapłać. (można też uczyć się innej formuły spowiedzi)
Moje postanowienie
Dobrze nauczę się formuły spowiedzi świętej, aby podczas tego Sakramentu „naprawiać” moją wiarę, czyli
relację lub więź z Panem Bogiem.

Wielki Post (modlitwa, post, jałmużna)

Rok liturgiczny (inaczej rok kościelny) pozwala nam przeżywać najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa

Chrystusa, które bezpośrednio łączą się z naszą wiarą. Rok liturgiczny rozpoczyna się okresem Adwentu,

a kończy się uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata (którą obchodzimy tydzień przed pierwszą niedzielą

Adwentu). Wśród najważniejszych okresów roku kościelnego jest czas Wielkiego Postu, który ma przygotować

nas do dobrego i owocnego przeżycia najważniejszej Uroczystości – Zmartwychwstania Jezusa. Wielki Post

rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek. Po nim następuje Święte Triduum Paschalne

(Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota), podczas którego przeżywamy mękę, śmierć

i zmartwychwstanie Jezusa.

Pytania:

1. Z jakich okresów składa się rok liturgiczny?

Adwent, Boże Narodzenie, Okres zwykły, Wielki Post, Okres Wielkanocny, Okres zwykły.

2. Jakie kolory są przyporządkowane do poszczególnych okresów liturgicznych?

Adwent i Wielki Post – fioletowy; Boże Narodzenie i Wielkanoc – biały; Okres zwykły – zielony.

3. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy Wielkiego Postu i do czego ten okres ma nas przygotować?

Najważniejsze rzeczy Wielkiego Postu, to modlitwa, post i jałmużna. Wielki Post ma nas przygotować do dobrego

przeżycia Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dzieje się to poprzez rekolekcje, postanowienia,

nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) oraz spowiedź.

Moje postanowienie

Na czas Wielkiego Postu postaram się mieć jakieś postanowienie. Np. jeść mniej słodyczy, mniej korzystać

z komputera, czy rezygnować z oglądania telewizji, aby nie marnować

czasu