Małżeństwo – dokumentacja

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

Zgoda na Sakrament Małżeństwa w parafii Lubań-Uniegoszcz (dot. Narzeczonych spoza parafii Lubań-Uniegoszcz). TYLKO OD JEDNEGO PROBOSZCZA (narzeczonego, bądź narzeczonej).
– Aktualna metryka chrztu (tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
Świadectwo bierzmowania (w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu).
– Zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
Akt ślubu cywilnego (w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
– Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (ksero).
Dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
– Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
– Dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) Dowody osobiste.
– Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE!!! – 3 miesięcy przed ślubem. Należy wcześniej (tzn. 5 m-cy przed ślubem) potwierdzić telefonicznie termin oraz umówić się na spisanie protokołu przedślubnego: Tel. 75 777 30 20.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1601 „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
1614 W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie żony dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości serca. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich sam Bóg: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).