Witam na naszej stronie!

Serdecznie witamy wszystkich – Parafian i Gości na stronie parafii Narodzenia NMP w Lubaniu - Uniegoszczy. Jesteśmy świadomi, że strona internetowa w dzisiejszych czasach jest niezbędna i spełnia szczególną rolę, nie tylko informacyjną. Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą stroną i do częstych odwiedzin.

Parafia NMP

Losowy cytat

Losowe zdjęcie

Losowe zdjęcie

Aktualności parafialne:

Kategorie
Boże Narodzenie

Pielgrzymka do kościoła św. Piotra w Bautzen 28.07.2022.

       Stowarzyszenie Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy zorganizowało 28 lipca br. pielgrzymkę do  kościoła św. Piotra w Bautzen. Pomysłodawcą wyjazdu był nasz proboszcz ks. Jan Dziewulski, który wraz z proboszczem parafii Jagniątków ks. Andrzejem Płazą  podczas wspólnego wyjazdu w czerwcu b.r.  odwiedzili ten kościół.  Od miejscowego przewodnika dowiedzieli się jak bardzo wyjątkowa jest ta świątynia.

         Nawiedzenie świątyni rozpoczęliśmy mszą św. Głównym celebransem był miejscowy wikariusz a koncelebransami ks. Jan Dziewulski i ks. Józef Olechowski z Radostowa. W modlitwach polecaliśmy Bogu przywiezione w sercach intencje osobiste i naszych wspólnot parafialnych.

  Po zakończonej eucharystii miejscowy proboszcz przedstawił nam krótką  historię kościoła i parafii:

      „ Już w roku 1000 na miejscu dzisiejszej katedry św. Piotra zbudowano pierwszy kościół parafialny, a w 1430 roku katedra otrzymała obecną formę. Jedną z wielu osobliwości katedry jest to, że istnieje ona od czasów reformacji jako symultaneum, tj. używana przez oba wyznania, chrześcijan katolickich i protestanckich, do nabożeństw kościelnych od roku 1524. Katedra jest kościołem parafialnym naszej parafii, która liczy około 4000 katolików.

     Oprócz kościoła parafialnego w naszej parafii znajduje się również kościół Najświętszej Marii Panny, kościół klasztorny św. Klary i stacja uwielbienia Gaussig. W kościele klasztornym odbywa się również cotygodniowe nabożeństwo w języku polskim.”

 Po zwiedzenia starówki udaliśmy się do klasztoru Marienthal niedaleko Zitau.

Historię klasztoru przybliżyła pani Beata od 27 lat pracująca najpierw jako pracownica Fundacji a obecnie klasztoru.

Położenie klasztoru  w  miejscu zetknięcia się granic trzech krajów: Niemiec – Czech – Polski, tuż przy szlaku turystycznym „Via Sacra” i szlaku rowerowym biegnącym wzdłuż Odry i Nysy, a także rezerwat przyrody w lesie klasztornym sprawiają, że  klasztor jest miejscem szczególnym nie tylko dla osób wierzących i poszukujących Boga.

   Klasztor został ufundowany w roku 1234 przez królową Kunegundę Czeską jako dzieło pokutne za popełnione w jej rodzinie morderstwo- podarowanie majątku pierwotnego dla cysterek. W roku 1683 pożar dwukrotnie zniszczył zabudowania klasztorne, które odbudowano w stylu baroku czeskiego.  W dniu 7 maja 1945 r. Ksieni i wspólnota sióstr uratowały klasztor przed wysadzeniem przez niemiecki oddział SS a kilka dni później przed zniszczenie ze strony Armii Czerwonej. Jak powiedziała nam przewodniczka, po wkroczeniu Rosjan Ksieni udała się do dowódcy i poprosiła aby poszedł z nią do kościoła. Tam pokazała mu obraz Matki Bożej mówiąc, że Rosjanie tez wierzą w Maryję. Efektem tej prezentacji było to, że nie zniszczono klasztoru tylko zagrabiono inwentarz i opuszczono klasztor. W roku 1992 założono Fundację Międzynarodowe Centrum Spotkań i wydzierżawiono wolnostojące zabudowania gospodarcze.  Klasztor jest stacją na  „VIA SACRA” ( świętej drodze ) , „Zittauer Jakobsweg”.  Po zwiedzeniu kościoła i kaplicy, pełni wrażeń wróciliśmy do naszych domów.

Msza św., w kościele św. Piotra w Bautzen.

KATEDRA ŚW. PIOTRA W BUDZISZYNIE (niem. Der Dom St. Petri zu Bautzen, górnołuż. Katedrala swj. Pětra) – kościół rzymskokatolicki i zarazem ewangelicko-augsburski położony w stolicy Łużyc Górnych Budziszynie na placu Fleischmarkt na Starym Mieście, naprzeciwko ratusza.

Katedra św. Piotra jest najstarszym i jednym z największych kościołów symultanicznych (tj. używanych przez dwie wspólnoty wyznaniowe) Niemiec. Należy do najważniejszych budowli sakralnych Saksonii i zarazem jest najstarszym kościołem na Górnych Łużycach.

Ok. 1000 graf Eido von Rochlitz wzniósł na miejscu dzisiejszej katedry pierwszy kościół parafialny. Po 1213 a prawdopodobnie dopiero ok. 1217/1218, miało miejsce rozpoczęcie budowy kolegiaty św. Piotra. 24 czerwca 1221 miała miejsce konsekracja prezbiterium. Z tamtej budowli zachowały się niektóre fragmenty, np. portal zachodni.

W 1430 katedra otrzymała swój dzisiejszy kształt. W latach 1456-1463 późnogotycka budowla halowa została poszerzona o czwartą nawę, dobudowaną od strony południowej. Po wielkim pożarze miasta w 1634 przebudowano wnętrze katedry w stylu barokowym a w 1664 wieżę zwieńczono barokowym hełmem. Katedra w ciągu swej historii była wiele razy restaurowana, ostatni raz w 1987.

Po nastaniu reformacji w 1524 katedra stała się de facto kościołem symultanicznym (rzymskokatolickim i ewangelicko-luterańskim jednocześnie) – jest w Niemczech najstarszym i jednym z niewielu kościołów tego typu.

Po długich sporach między luteranami a katolikami Rada miasta Budziszyna i kapituła katedralna zawarły w 1543 pierwszą umowę o zasadach użytkowania świątyni przez obie wspólnoty wyznaniowe. Na mocy tej umowy prezbiterium przypadło w udziale katolikom a korpus główny – protestantom. Granicę stanowiło lektorium. Dalsze umowy miały miejsce w XVI w. za czasów dziekana katedralnego Johanna Leisentrita, np. odnośnie do zewnętrznych posiadłości, jak parafia Gaußig. Nastąpiło jednak zniesienie dotychczasowej diecezji katolickiej.

Podczas powstania czeskiego (1619/1620) katolicka kapituła na krótki okres była wypędzona z katedry. Później jednak powróciła do niej.

W 1921 papież Benedykt XV powtórnie erygował diecezję w Miśni z siedzibą w Budziszynie. Po przeniesieniu siedziby biskupa do Drezna w 1980 katedra zyskała status konkatedry diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej.

Katedra św. Piotra należy do budowli sakralnych o silnie skrzywionej osi podłużnej. Istnieje wiele wyjaśnień dla tego odchylenia od linii prostej, żadne jednak nie daje przekonującej odpowiedzi. Jedną z nich jest przypuszczenie, iż katedra w początkach budowy była wznoszona zamiast lub na fundamentach jakiegoś innego kościoła, a podczas jej powiększania musiano dostosować się do linii przebiegających nieopodal murów miejskich. Na zewnątrz wieży kościelnej zachował się wyciąg, za pomocą którego mieszkający w niej strażnik mógł wciągać na górę swoje zakupy.

Kościół w Mariental.
Przyjdźcie do Niego wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a On da wam odpoczynek.

Napis przed wejściem do kościoła w Marienthal.

https://www.bautzen.de/pl/turystyka-kultura-czas-wolny/warto-poznac-i-zobaczyc/najwazniejsze/koscioly


Wieczna lampka, tabernakulum, konfesjonał.
A na bazarku można kupić taki chleb, na miejscu wypiekany w mobilnym piecu opalanym drewnem ze znakiem IHS.
Kategorie
Boże Narodzenie

Ogłoszenia

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                            30 stycznia 2022

1. Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, szanując godność każdego człowieka.

2. W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspominać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”.

3. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów klauzurowych.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

– w piątek o 16.30 adoracja NSakramentu, Spowiedź, o  16.55 litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. Najbliższa niedziela, 6 lutego, będzie pierwszą niedzielą miesiąca. O 11.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszy Świętej o godz. 12. 00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.  Taca na cele inwestycyjno gospodarcze.

Od najbliższej niedzieli zbiórka na I ratę ubezpieczenia kościoła do skarbonki.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 31 stycznia – Święty Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, założyciel wspólnoty salezjańskiej, wybitny wychowawca młodzieży;

–  sobota, 5 lutego – Święta Agata (III  .), dziewica i męczennica, szczególna orędowniczka w pożarach.

Niedziela 30.01.2022    8.30W intencji Justyny i Dominika o zdrowie , Boże błogosławieństwo
10.00+ Jerzy Borecki 2 rocznica śmierci i ++ z rodziny Gościńskich
12.00+ Zygmunt, Zenobia Pol
Wtorek17.00 
Środa17.00+ Maria Czyż
Czwartek8.00 
Piątek17.00 
Sobota8.00 
Niedziela    8.30+ Piotr Stanowski 20 rocznica śmierci, + Jan Kulak ++ z rodziny Stanowskich, Kulak
Niedziela    10.00+ Rodziców-  Aniela, Jan Szocińscy, Józef, Zofia Gała
12.00W intencji Rodziny Różańcowej
  

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach codzienności.

Kategorie
Boże Narodzenie

Misjonarz na Kubie

W niedzielę 14 listopada gościliśmy ks. Pawła Szulca klaretyna pochodzącego z Lubania a od 20 lat pracującego na misjach w Hawanie na Kubie. Ks. Paweł odprawił msze św. i głosił kazania, opowiedział o pracy misyjnej. Przed 54 laty ks. Paweł został ochrzczony w naszym kościele.

Sakramenty

Chrzest

Chrzest

Komunia

Pierwsza Komunia

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Ślub

Małżeństwo

Pogrzeb

Pogrzeb

Msza

Eucharystia

Kalendarz świąt