Parafia

Historia

Kościół

Kościół zlokalizowany jest we wschodniej części miasta, w dawnej wsi Uniegoszcz, po wschodniej stronie rzeki
Kwisy. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1372 r. Obecną świątynię wzniesiono na przełomie XV i XVI w. W
XVI i w 1. połowie XVII w. użytkowana była ona przez protestantów, a w 1655 r. została przejęta przez katolików.

W 1 poł. XVIII w. miała miejsce barokizacja obiektu. W latach 1832 i 1959-65 był on remontowany i modernizowany.
Jest to kościół jednonawowy, zamknięty od wschodu prostokątnym prezbiterium, do którego od północnej strony
dobudowano zakrystię. Przy północno-wschodnim narożu nawy dostawiono wieżę, kwadratową w przyziemiu, wyżej
ośmioboczną, nakrytą baniastym hełmem, na którym znajduje się latarnia. Budowla nakryta jest dachem naczółkowym
wykonanym w 1832 r. Do nawy od północy dostawiona jest kaplica grobowa von Eberhardów z pocz. XVI w. Świątynia
ma drewniany strop.

Wewnątrz, wokół nawy znajdują się klasycystyczne empory z 1832 r., wsparte na drewnianych kolumnach. Na wystrój kościoła
składają się: XIX-wieczny ołtarz główny i barokowa ambona. W kaplicy znajduje się barokowy ołtarz, kamienna chrzcielnica
i epitafia z ok. 1550 r. i 1751 r.


Wsparcie

Przekaż 1,5 % podatku na rzecz Stowarzyszenia
Miłośników Parafii Katolickiej w Uniegoszczy
Wpisz w PIT w odpowiednią rubrykę
nr KRS 0000402750
Stowarzyszenie wspiera parafię w renowacji naszego zabytkowego kościoła.

SONY DSC


Stefan Wyszyński Kardynał  Świętego Kościoła Rzymskiego
Arcybiskup  Metropolita Gnieźnieński i Warszawski
Prymas Polski
 
 Czcigodny Ojcze,
 
Rektor kościoła parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Uniegoszcz, z Ordynariatu Wrocławskiego, klęcząc u stóp Twojej Świętości, uniżenie prosi o odpust zupełny, który ma być uzyskany przez wiernych w Chrystusie w stanie łaski uświęcającej i uczestniczących we mszy świętej,
w dniu święta  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września), albo w jednym spośród siedmiu dni następujących bezpośrednio po tym święcie, jeśli przyjdą do wspomnianego kościoła i odmówią modlitwy w intencjach papieża.
I Bóg itd.
 
 
Na mocy szczególnych uprawnień nadanych przez Stolicę Świętą łaskawie potwierdzamy wedle próśb na 7 lat.
Pod tymi samymi warunkami i bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
 
Dano w Warszawie, dnia 18 lutego, w roku pańskim 1961
 
 

Nawiedzenie w roku 1979 i zobowiązania

Nawiedzenie od listopada 1987 do 1 kwietnia 1988 i nowe zobowiazania