Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to z pewnością trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański, to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Koscioła Katolickiego „dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym (KKK 1682).  Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jego intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (Spowiedź Świeta) i przyjecie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia – zachęcamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za zmarłego np. miesiąc po śmierci, w rocznicę śmierci, lub zamawianie tzw. Mszy Świętych Gregoriańskich.
Msze Święte Gregoriańskie wywodzą się od papieża Grzegorza Wielkiego i jego doświadczenia z czasu kiedy jeszcze nie piastował urzędu następcy św. Piotra. Jeden z mnichów o imieniu Justus zmarł. Znaleziono w jego rzeczach trzy złote monety, których posiadanie było zabronione przez regułę zakonu. Grzegorz, aby odkupić grzech Justusa, zlecił odprawienie trzydziestu Mszy Świetej, przez trzydzieści kolejnych dni. Po odprawieniu tych Mszy Świetych Justus ukazał się jednemu z mnichów i przekazał, że został odkupiony od wszelkich win i kar.
Pamiętajmy również o zamawianiu tzw. „wypominek”, które są systematyczną, cotygodniową modlitwą w intencji zmarłego.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

– akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);
– karta zgonu (wydana przez lekarza);
– zgoda na pogrzeb w parafii Lubań-Uniegoszcz (dotyczy zmarłych spoza parafii);
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu.

ZARZĄDZENIE   w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii 22 kwietnia 2020 roku

  1. OBRZĘDY POGRZEBU
  2. Sprawowanie pogrzebów ma odbywać się w następujący sposób, w zależności od ustaleń z rodziną:
  3. Msza pogrzebowa jest celebrowana w kościele bez ciała zmarłego;
  4. Msza święta za zmarłego jest celebrowana w późniejszym terminie.
  5. W dalszej części obrzędów należy w porozumieniu z rodziną oraz zarządcą kaplicy cmentarnej zastosować jeden z wariantów:
  6. trzecia forma pogrzebu – stacja tylko na cmentarzu, bez wchodzenia do cmentarnej kaplicy;
  7. druga forma pogrzebu – stacja w kaplicy cmentarnej (bez Mszy świętej) z zachowaniem wszelkich norm państwowych (patrz: ust. I, pkt. 2).
  8. W obrzędach ostatniego pożegnania powinna uczestniczyć jedynie rodzina zmarłego, przy czym liczba osób tego zgromadzenia nie może przekraczać pięćdziesięciu (z wyłączeniem osób podejmujących posługę liturgiczną i cmentarną).

Na podstawie obowiązującego obecnie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku zostają zaktualizowane niektóre ze wskazań zawartych w Zarządzeniu w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii z dnia 22 kwietnia br.

OBRZĘDY POGRZEBU

Przywrócona zostaje możliwość celebrowania Mszy świętej (w zależności od ustaleń z rodziną) w kaplicach i kościołach cmentarnych – w porozumienie z zarządcą cmentarza i według aktualnych przepisów państwowych i sanitarnych.

Powyższe zarządzenie obowiązuje od 30 maja 2020 roku.