Program I Komunii Św.

I komunia św. 26.05. 2024

Scenariusz uroczystości I Komunii św.

Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed kościołem o godz. 9:45. Dzieci ustawiają się w procesji, rodzice natomiast stoją po bokach niej. O godz. 10:00 Ksiądz Proboszcz z asystą udają się przed kościół.

Powitanie i błogosławieństwo

Ksiądz Proboszcz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wszyscy: Na wieki wieków. Amen.

K: Najmilsi! Wśród nas, zgromadzonych w imię Jezusa Chrystusa, aby złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę, stoją dziś dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Komunię świętą – Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Jest to wielka chwila dla nas wszystkich, dla całej wspólnoty parafialnej. Jest to wielka chwila dla was, kochane dzieci. Od tej chwili będziecie często przyjmować pokarm, który daje życie wieczne. Pamiętajcie, by zawsze czynić to z czystym sercem.

W piątek w sakramencie pokuty Chrystus pojednał was z Bogiem Ojcem. Dzisiaj zaprasza was na Ucztę Eucharystyczną, abyście spożywali Chleb Życia Wiecznego.

Zanim to się stanie poproście Waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Dzieci……………………………….

Kochani Rodzice! W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, co złego było już nie pamiętaj, Tato kochany i Mamo droga.

 Wznieście swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem wasze pociechy, by serca nasze były gorące, by uciekały precz od nas grzechy.

 Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni, nigdy od niego nie odstąpili, błogosławieństwem waszym wzmocnieni, w łasce na co dzień bez grzechu żyli.

 Mamusiu i Tatusiu! Wasze ręce nas bawiły i do serca nas tuliły Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły!

Ksiądz Proboszcz prosi matki, by wyciągnęły ręce w kierunku swoich dzieci w geście błogosławieństwa. Ksiądz Proboszcz wypowiada modlitwę:

Błogosławieństwo Twej Matki niech idzie z Tobą przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką, a miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Następnie Ksiądz Proboszcz o to samo prosi ojców i wypowiada modlitwę:

Błogosławieństwo Twego Ojca niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze Twego życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ksiądz Proboszcz zwraca się do dzieci:

Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła i w nim przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia z sobą, które dokona się dziś, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię świętą.

Módlmy się.

Ksiądz Proboszcz rozkłada ręce i wypowiada modlitwę:

Panie Jezu Chryste, któryś obejmował dzieci przychodzące do Ciebie, błogosławił je i kładł na nie swe ręce, wejrzyj, prosimy, na niewinność i czystość serca tych dzieci oraz na pobożność ich rodziców, chrzestnych i rodzeństwa oraz obdarz ich dziś obficie swoimi darami. Niech rozwijają się nadal wspomagane Twoim błogosławieństwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen!

Następuje pokropienie wodą święconą i procesyjne wejście do kościoła.

Procesja do Kościoła ze śpiewem pieśni Chwalcie łąki umajone…

Prośba rodziców o udzielenie dzieciom I Komunii św.

Dzieci zajmują miejsca.. Kiedy wszyscy zajmą swoje miejsca, do prezbiterium wchodzą rodzice dzieci pierwszokomunijnych i proszą Księdza Proboszcza o udzielenie ich dzieciom I Komunii św.

Rodzice………………………………..

Jako rodzice jesteśmy dziś bardzo wzruszeni, bo nasze dzieci z głębi maleńkich serc gorąco pragną przyjąć Jezusa obecnego w Eucharystii. Przygotowywały się bardzo pilnie na tę chwilę, a my im w tym pomagaliśmy. Chcemy być wierni Chrystusowi, Jego Ewangelii i pragniemy prowadzić życie sakramentalne.

Prosimy więc Księdza Proboszcza, aby dziś w tym uroczystym dniu udzielił naszym dzieciom po raz pierwszy Komunii świętej i włączył je przez Eucharystię do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Moc, którą otrzymają w Eucharystii będzie wystarczającą pomocą, aby zachowały zjednoczenie z Bogiem i dawały świadectwo wiary.

My, rodzice, dołożymy wszelkich starań, by częsta Komunia święta naszych dzieci prowadziła je do coraz pełniejszej jedności z Chrystusem. Będziemy stać na straży wierności Jego przykazaniom w naszych rodzinach, będziemy dążyć, byśmy należycie rozumieli znaczenie czynów i słów Chrystusa oraz znaków przez Niego dokonywanych we współczesnym świecie. Tak nam dopomóż Bóg!

Rozpoczyna się Msza św. Następuje zasypanie kadzidła i okadzenie ołtarza. W tym czasie śpiewa się pieśń „Kiedyś, o Jezu”. Po modlitwie kolekty do ambony podchodzą rodzice wyznaczeni do proklamacji słowa Bożego.

Czytania biblijne

I czytanie……………………………..

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg».

Oto słowo Boże.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Czytanie II ………………………………..

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy to po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był,i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa wiernych

Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili nasza wiarą i osiągnęli życie wieczne:

1.

 Za papieża Franciszka, aby Dobry Bóg błogosławił Jego posłudze, strzegł jego życia, obdarzał go zdrowiem i potrzebnymi łaskami dla dobra Kościoła i całego świata. Ciebie prosimy…

2.

 Za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych drogich gości, aby stawali się z dnia na dzień, coraz lepszymi chrześcijanami, od których czerpać będziemy przykład do dalszego życia w bliskości z Panem Jezusem. Ciebie prosimy…

3.

 Za naszych wychowawców, nauczycieli i katechetów, którzy uczą nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i wszelki trud włożony w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską. Ciebie prosimy…

4.

 Za biednych, chorych, samotnych, aby doświadczali prawdziwej miłości i szacunku od innych ludzi. Ciebie prosimy…

5.

 Za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa pod postacią chleba, aby nigdy nie zeszły z drogi zbawienia, a ich przyjaźń z Jezusem w Eucharystii stale wzrastała i przyczyniła się do ożywienia wiary w rodzinach. Ciebie prosimy…

6.

 Za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy zapatrzeni w niebo, z miłością przyjmowali Chrystusa do swoich serc w częstej Komunii świętej. Ciebie prosimy…

Ksiądz Proboszcz kończy modlitwą:

Ojcze, wszechmogący wieczny Boże wysłuchaj nasze modlitwy, udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twojego Syna, stałości w wierze i wzrost w miłości i łasce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Procesja z darami

Po modlitwie wiernych rozpoczyna się procesja z darami. Dzieci czytają komentarz do darów:

  1.  Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami. Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością.
  2.  Przynosimy chleb i winogrona. Niech te dary złożone na ołtarzu przypominają nam, że dla wszystkich ludzi powinniśmy być dobrzy jak chleb oraz dodawać im sił do podejmowania codziennych zmagań.
  3.  Przynosimy wodę. Przez nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.
  4. Przynosimy wino, które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa. Niech będzie ono dla nas umocnieniem na drodze do świętości.
  5. Przynosimy Hostię. Ten chleb święty i czysty w Eucharystii stanie się za chwilę prawdziwym Ciałem Chrystusa. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.
  6. Prosimy Cię Jezu, przyjmij nasze dary i spraw, aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich

Podziękowania

Po modlitwie po Komunii św. następuje podziękowanie dzieci i rodziców. Dzieci zajmują wyznaczone miejsca i wypowiadają  teksty:

1.

Podziękowanie Panu Jezusowi

Dziękuję Jezu serdecznie,
za Pierwszą Komunię Świętą,
Że otworzyłeś mi niebo
swą mocą niepojętą
Dziękuję Ci, Jezu za pacierz,
znak krzyża i Nowy Testament,
A nade wszystko dziękuję
za Przenajświętszy Sakrament.
Że czekasz Samotny,
Cichy, Dobry i Kochający,
Na każde twoje dziecko,
zawsze przebaczający.

2.

Podziękowanie Księdzu proboszczowi

Drodzy księże proboszczu
Dzisiaj po raz pierwszy
Jezus Gościem w naszym sercu.
Wielka radość nas rozpiera
Za tę chwilę, tak radosną
Za ten piękny dzień wapniały,
Który dzisiaj przeżywamy,
Za miłość co w sercu rośnie
I za wszystko co czujemy
tobie  zgłębi serca dziękujemy.

3.

Podziękowanie Rodzicom

Rodzice Kochani cieszcie się dziś z tego
Że już dziecko wasze należy do Niego
że będzie umacniane Chrystusowym Ciałem
A to wielkie wydarzenie jest z waszym udziałem
To Sam Zbawiciel Świata zamieszkał już z nami
i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.
Mamo! Pragnę by Jezus życie Ci osłodził,
a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził.
Tatusiu kochany Ty troszczysz się o mnie
Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie
Modlę się za ciebie by dobry Bóg w niebie
W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

3.

Podziękowanie Rodzicom Chrzestnym

Drodzy rodzice chrzestni!
Chcemy wam dziękować bardzo za to,
Że jesteście z nami,
Tak jak kiedyś przy chrzcie świętym
razem z rodzicami
Przynieśliście nas do świątyni,
By dziękować Panu za dar życia
i wypraszać nam dziecięctwo Boże.
Za nas wiarę wyznaliście
Przyrzekając Bogu,
Że przez życie nas prowadzić
Chcecie Bożą drogą.

4.

Podziękowanie Nauczycielom i Wychowawcom

Drodzy nauczyciele!
Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy
Do serc naszych przyszedł
Chcemy wychowawców naszych
Włączyć w swą modlitwę.
I prosimy z głębi duszy
By Jezus w swej pieczy
Miał Was wszystkich
I każdego z utrapień uleczył.
A za trudną pracę waszą
Wysiłki, zmagania
Ślemy do Was z głębi serca
Te podziękowania.
I życzymy Wam by Jezus,
Który wszystko może
Ubogacał Was swą łaską.
Wszystkim Wam „Szczęść Boże!”

Następnie ma miejsce podziękowanie Rodziców.

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas, rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My, jako rodzice naszych dzieci, świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Drogi Księże, dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom. Prosimy  o modlitwę, by nasze dzieci wzrastały w mądrości na większą chwałę Boga.

 Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólnie taką drogę, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi.

Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi.

Następują ogłoszenia parafialne. Po ogłoszeniach ma miejsce błogosławieństwo i rozesłanie. Śpiewa się pieśń: „Po górach, dolinach”

Uroczysty dzień komunii

Tak czekałam na tę chwilę, by usłyszeć głos Twój Panie, w sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały, pełen światła i radości, stoję z dłońmi złożonymi, Ciebie tylko wielbić chcę

Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością, Jezus żywy w moim sercu, dziś objawił miłość swą / x2

Z Tobą pragnę się spotykać, to dziecięce me pragnienie, Na Twe przyjście będę czekać, nie opuszczę Ciebie, nie Proszę Jezu mój kochany, otwórz serce me na wieki, ja Twe czyste serce kocham, nie opuszczę Ciebie, nie Doczekałam wielkiej chwili, której nigdy nie zapomnę, serce czyste do komunii, która w moim sercu jest

Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością, Jezus żywy w moim sercu, dziś objawił miłość swą / x2

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,religijne,uroczysty_dzien_komunii.html

https://www.youtube.com/watch?v=EFeWNr37km8

Już gościsz Jezu w sercu mym

https://www.youtube.com/watch?v=Uv54nlzLxY4

Oto jest dzień https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs

Podziękowania

Dziękuję wam

Dziękuję Wam

1. Mamo, słyszę jak bije serce,
Tato widzę słoneczny świat.
Mamo, Tato jak dobrze, że jestem
– Dziękuję Wam !

Ref: Dziękuję Wam, za radość, za miłość, za ciepło rąk,
dziękuję Wam, że daliście mi wejść w swego życia krąg.
Za dom, do którego się tęskni, w którym tak dobrze być,
Dziękuję Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć.

2. Za radość z mych narodzin i do snu kołysanie,
za trwanie w czas choroby i w płaczu łkanie.
o Wyście pomagali mi stawiać pierwsze kroki,
z upadków podnosili, chronili jak swój skarb.

Ref: Dziękuję Wam…

3. Za Wasze dobre oczy biegnące za mną wszędzie,
za troski i kłopoty, i wieść co ze mną będzie.
To z Wami po raz pierwszy klękałam do pacierza,
to Wyście mnie uczyli jak wierzyć, kochać, żyć.

Ref: Dziękuję Wam…

4. Za ciepły szalik zimą, za siostrę i za brata,
w pamięci pozostaną spędzone z Wami lata.
To Wyście przewodnicy gotowi do pomocy,
bym w życia tajemnicach nie zgubił nigdy się.

Ref: Dziękuję Wam…