Program I Komunii Św.

23.05.2021

Uroczysty dzień komunii

https://www.youtube.com/watch?v=EFeWNr37km8

Już gościsz Jezu w sercu mym

https://www.youtube.com/watch?v=Uv54nlzLxY4

Oto jest dzień https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs

Przed kościołem 

 1. Powitanie dzieci i ich rodziców przez księdza Proboszcza 
 2. Prośba dzieci o błogosławieństwo Rodziców 
 3. Błogosławieństwo Rodziców 
 4. Pokropienie wodą święconą zebranych 

Procesja do kościoła: śpiew

 1. Po pozdrowieniu i wprowadzeniu w liturgię:
  • Prośba dzieci 
  • Prośba rodziców o udzielenie Komunii Św.
 2. Liturgia słowa: 
 3. Czytanie I – Rodzice 
 4. Psalm – dzieci 
 5. Czytanie II –Rodzice 
 6. Homilia 
 7. Modlitwa wiernych – dzieci 
 8. Procesja z darami do ołtarza  poprzedzona komentarzem 
 9. Śpiew :…….
 10. Komunia Święta – śpiew…
 11. Dziękczynienie po Komunii Świętej –  recytacja i śpiew –  dzieci 
 12. Modlitwa po Komunii Św. 
 13. Podziękowania 
 14. Uroczyste błogosławieństwo i śpiew.. 

Materiały na dzień I Komunii Św. 

Prośba dzieci o błogosławieństwo przed kościołem – Julia Olszewska

– Pieśń: Oto jest dzień który, dał nam Pan.  

Dzień pełen radości i szczęścia, na który z tak wielką tęsknotą czekaliśmy. Wiele godzin spędziliśmy nad katechizmem, poznając prawdy Boże i naukę Kościoła. Dziś nasze serca są pełne miłości do Jezusa, którego pragniemy zaprosić do naszego życia.

Prosimy Ciebie Drogi Księże Proboszczu i was kochani rodzice o błogosławieństwo na dalsze życie w przyjaźni z Jezusem.

Natalia Gniewczyńska

Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi,

Bo dzisiaj Chrystusa chcę przyjąć do serca razem z wiernymi

Na świętą chwilę, w radości czy udręce niech nas błogosławią rodziców ręce. 

/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/

Ojciec:

Błogosławieństwo Twojego Ojca
Niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia.
W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.    

Matka:

Błogosławieństwo twojej Matki niech  idzie z Tobą
Przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką
A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi.

Prośba dzieci Natalia Gniewczyńska


Gotowe jest serce me Panie
Byś przyszedł i zamieszkał w nim
Nic więcej nie mogę powiedzieć
Nic więcej darować Ci.
Zbudziłeś ze snu moje oczy
I z Tobą kazałeś biec
Nie powiedziałeś mi dokąd
Lecz ja wiedziałem że,
W maleńkiej hostii ukryty,
W białej osłonie chleba
Ty sam przychodzisz co dzień
Pod baldachimem nieba
I Ciebie moje serce
W radości przyjmie Panie
I niech w ramionach Twoich na wieki pozostanę.

Kochany Księże Proboszczu.

My dzieci z Parafii……………………………..
przez katechezę i sakrament pokuty i pojednania przygotowaliśmy nasze serca na przyjęcie Pana Jezusa. Prosimy o odprawianie Mszy świętej w intencji wszystkich dzieci, które dziś po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej oraz naszych rodziców i rodziców chrzestnych.

– Prośba rodziców o udzieleni I Komunii Św. Piotr Gniewczyński

Czcigodny Księże Proboszczu
Przed chwilą nasze dzieci wyraziły gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. Jako rodzice odpowiedzialni za ich życie w wierze , staraliśmy się w naszych domach stworzyć modlitewny klimat, oraz dbaliśmy o ich pogłębienie wiedzy religijnej poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, katechezie, modlitwie różańcowej, roratach oraz drodze krzyżowej. I oto dzisiaj nadszedł dzień w którym  nasze dzieci pouczone o zasadach naszej wiary  chrześcijańskiej , mając oczyszczone serca w sakramencie pokuty i pojednania pragną się osobiście zjednoczyć z Chrystusem, przyjmując Go po raz pierwszy do  swoich dziecięcych serc.
Świadomi doniosłości tego wydarzenia prosimy Cię Drogi Księże Proboszczu – Pasterzu tej parafialnej wspólnoty, abyś przyjął tych młodych parafian, do pełnego uczestnictwa w Eucharystycznej Uczcie Jezusa.

Modlitwa wiernych: Amelia Boniarczyk, Radek Czyż, Maja Odrzygóźdź, Rotsztajn, Kuchmistrz, Kuchmistrz

Panie Jezu, Ty jesteś Miłością, ogarnij nią wszystkich, którzy idą za Tobą zjednoczeni w Kościele świętym.

Ciebie prosimy…

Panie Jezu Dobry Pasterzu, daj Ojcu Świętemu
i wszystkim kapłanom  pracującym w naszej parafii,
siłę i mądrość w głoszeniu Twojej nieskończonej Miłości. 

Ciebie prosimy…

Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi rodzicami i rodzicami chrzestnym, aby ich codzienność była budowana na żywej wierze, nadziei i miłości.  

Ciebie prosimy…

Panie Jezu Chlebie Życia, bądź zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmują Cię do swojego serca.

Ciebie prosimy…

Jezu Miłości Przedwieczna, obdarz swoimi darami i łaskami naszych, wychowawców oraz  Dyrekcję naszej szkoły.

Ciebie prosimy…

Jezu Chlebie Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy Cię często i godnie przyjmowali do naszych serc.

Ciebie prosimy…

Komentarz do darów 

Z radosnym sercem idziemy do Ciebie Panie.
Ogarnij światłem swego Ducha nasze myśli i pragnienia serca.
Rozpal miłość i przyjmij dary które Ci niesiemy.

Świeca – znak Chrystusa Zmartwychwstałego  Erling

Niosąc do ołtarz zapaloną święcę prosimy Cię Panie Jezu pomóż nam być Twoim światłem dla świata. 

Kwiaty – symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii w której Jezus przemienia  Olszewska

nasze serca wypełniając je swoją miłością. 

Katechizm – Wyraz naszego  całorocznego trudu i   pracy,

aby Cię bardziej poznawać, ukochać i być coraz bliżej Ciebie.  Piotrowska

Dar serca –  Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić tym co mamy. 

Z dobroci serc naszych rodziców składamy  dar ołtarza dla naszej świątyni Woś

Woda  –  Źródło życia , przez  nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.  Wolna

Wino –  które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa niech będzie dla nas umocnieniem na drodze do świętości.  Czyrko

Chleb –  owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Za chwilę stanie się Ciałem Chrystusa, które będziemy przyjmować do swojego serca 

– Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.  Wijaszka

Dziękczynienie po Komunii Św. Olszewska, Gniewczyńska

Panie Jezu w tym pięknym dniu spotkania
Przynoszę Ci serce czyste i radosne.
Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe
Bo moje serce jest dziś tak piękne
Bo w nim zamieszkałeś Ty – mój najlepszy Przyjaciel.
Popatrz Panie Jezu, jak pięknie kwiaty otwierają swoje kielichy..
Ja także pragnę tak szeroko otworzyć dla Ciebie moje serce
I przystroić je wielką miłością i wdzięcznością
Byś od dzisiejszego dnia mógł w nim zamieszkać.

Panie Jezu chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że Cię kocham. Kocham za to że:

– Dałeś mi życie
– Mam dobrych i kochanych rodziców, którzy pomagają mi się spotkać z Tobą.
– Poznałem i pokochałem Ciebie
– Pozostałeś w chlebie ukryty

Kocham Cię Jezu i dziękuję za ten dzisiejszy dzień – pełen słońca w mojej duszy ..
Panie Jezu proszę Cię pobłogosław moim rodzicom, kapłanom którzy pomogli mi przygotować się do tego dnia, moim nauczycielom i wszystkim ludziom, którzy Ciebie kochają.
Panie Jezu, mam jeszcze taką cichą prośbę – spraw by wszystkie dzieci na świecie mogły Ciebie poznać, pokochać i zaprosić do swojego serca.
Jezu już nic więcej nie potrafię Ci powiedzieć oprócz tego jednego – KOCHAM CIĘ


– Podziękowania

Dziękuję wam

Rodzicom  Czyż

Nie znajduję słów by Ci powiedzieć Dziękuję Mamo Kochana i Tato Drogi
Słowa są zbyt ubogie, by móc wypowiedzieć głębię uczuć miłości, wdzięczności do Was Kochani Rodzice .

Składamy podziękowanie:
– za dar życia, którym za pośrednictwem Boga nas obdarzyliście,
– za waszą troskę i miłość każdego dnia nam okazywaną.
– za przykład waszej wiary jak poznawać i kochać Boga
– za radość dnia dzisiejszego – Dziękuję


Rodzice chrzestni Czyż

Słowa wdzięczności kierujemy do naszych Rodziców chrzestnych

– za obecność podczas naszego chrztu świętego,

– za trwanie z nami podczas dzisiejszej uroczystości. oraz za wszelkie przejawy dobroci, pamięci i życzliwości. Nich Bóg Dobry Bóg Wam wynagrodzi.


Księdzu Proboszczowi  Maja Odrzygóźdź

Świat jest cudowny w swojej przyrodzie, w słońcu złocistym, srebrzystej wodzie,

lecz o wiele piękniejsze jest serce człowieka, gdy bez grzechów na sercu z Bogiem się spotyka.

Drogi Księże Proboszczu

Stajemy przed Tobą z wdzięcznością za troskę duszpasterską,za umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i Ofiarę Mszy Świętej,

a szczególnie za dar Chrystusa złożony w nasze dziecięce serca.

Dziękujemy za:

– Sprawowanie Eucharystii i kierowane do nas Słowo Boże w ciągu całego roku

– Pojednanie nas z Bogiem

– Modlitwę za nas oraz za każdy uśmiech Niech Jezus będzie dla Ciebie nagrodą za wszelkie dobro.


– Nauczycielom  Usyk

Dzisiejszy dzień to dzień w którym nasze serca przepełnione są miłością i wdzięcznością Dziś dziękujemy Jezusowi za  i wspaniałe wychowawczynie oraz rozumiejącą i troszczącą się o nas Dyrekcję szkoły. 

Obiecujemy że dług wdzięczności będziemy spłacać;

Dobrym zachowaniem

Pilną nauką

I gorącą modlitwą 

Słowa wdzięczności kierujemy ku wszystkim, którzy pomogli nam przygotować się do przyjęcia Jezusa w Eucharystii. 

Dziękujemy panu organiście za piękno melodii, oraz panu kościelnemu za posługę przy ołtarzu.  Niech dobry Bóg obficie napełnia swoimi łaskami i błogosławi w codziennym posługiwaniu.    


– Podziękowanie od Rodziców 

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Tobie Księże Proboszczu – Ojcze parafiidziękujemy zaradość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom.

Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrościłasce Bożej na większą chwałę Bożą.