Program I Komunii Św.

Scenariusz I Komunii Świętej  godz. 10.00  Grupa I Szkoła P. nr 2

klasy B i C

Godz. 12.00 Grupa II Szkoła P. nr 2 klasa 3a i dzieci z innych szkół
Zbiórka dzieci i ustawienie przed kościołem.  9.45
Przybycie procesji: krzyż, trybularz, woda święcona
Ks. Proboszcz wita dzieci.
PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Dziecko 1  Michał Nicko. Ania Misiewicz
W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga. Co złego było już nie pamiętaj Ojcze kochany i Matko droga.
Dziecko 2  Majka Wesoły Maksymilian Świderski
Wznieście swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem wasze pociechy,
by serca nasze były gorące, by uciekały precz od nas grzechy.
Rodzice udzielając błogosławieństwa czynią znak krzyża na czole dziecka.
Ksiądz odmawia modlitwę nad dziećmi:
K: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Życia. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością.
Zgromadź, Panie dzieci i rodziców przy Twoim świętym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków
Dz: Amen
Ksiądz kropi dzieci wodą święconą
Następuje wejście do kościoła (najpierw dzieci później ksiądz i za księdzem rodzice).
Po zakończeniu pieśni
PROŚBA DZIECI
Dziecko 1 –  Dawid Pajdo Hanna Witek
Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany
Dzień Pierwszej komunii od Boga nam dany.
Cicho, cichutko!
Zbawiciel z nieba już schodzi w gości…
Szczęśliwa chwila, radosny dzionek!
Idzie Bóg źródło miłości!


Dziecko 2  Amelka Nieckarz Gabrysia Jurczenko
Kochany Jezu!
Czy przyjdziesz do mnie?
Przyjdź! Ja tak czekam …
Tęsknię ogromnie.
Już bardzo chciałbym zobaczyć Ciebie!
Choć jesteś w Świętym ukryty chlebie,
Ja Ciebie poznam! Serce otworzę,
Klęknę przed Tobą,
Jezu, mój Boże!
PROŚBA RODZICÓW   Anna Suproń   Magdalena Świderska
Czcigodny Księże Proboszczu. Przed laty jak przystało na chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na katechezę, aby lepiej poznały Chrystusa, żyły Jego prawdą, uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.

Rafał Pajdo Beata Jurczenko
Drogi Księże proboszczu , dobrze rozumiejąc naszą troskę zawsze nas wspierasz. Dlatego dzisiaj stojąc wraz z dziećmi u stóp ołtarza, wobec zgromadzonej tu wspólnoty, prosimy o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę
w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i wierności Kościołowi świętemu.
Rozpoczęcie Mszy św.
Chwała na wysokości Bogu
Oracja
I Czytanie – Marta Gryglewicz Krzysztof Miazga
Psalm – Dziecko

II Czytanie Magdalena Bortko
Aklamacja
Ewangelia
Homilia
Wyznanie wiary

MODLITWA WIERNYCH
Kapłan: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili nasza wiarą i osiągnęli życie wieczne.

Oliwer Kuczyński Gabrysia Jurczenko
1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy….

Michał Miczko Hania Witek
2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Błogosław im  w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i
prowadź drogą świętości. Ciebie prosimy…

Majka Wesoły Lena Żukrowska
3. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem  głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy..

Szymon Bodzek Ania Misiewicz
4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia  złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy…

Alan Karwecki Maksymilian Świderski
5. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia  dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy….

Jakub Bortko Julia Jankowska
6. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali przebaczenie win i dostąpili życia
wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy….

Adam Gryglewicz
7. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy….
Dzieci pozostają na miejscu aż do zakończenia modlitwy powszechnej przez księdza
PROCESJA Z DARAMI
Przyjmij panie, hostię i wino, które staną się za chwilę twoim ciałem i krwią. Włącz nas w swoją Świętą Ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania się z tobą w Najświętszym Sakramencie.
Dziecko 1 Alan Stokowiec   Jagoda Krynda

Dobry Boże w uroczystym dniu pierwszej komunii świętej przynosimy Ci szczególne dary

Dziecko 2   Dawid Pajdo

 oto chleb – symbol braterstwa i jedności. Przynosimy go na ofiarę, aby dać wyraz naszej jedności z Bogiem i każdym człowiekiem stworzonym i odkupionym przez Chrystusa
Dziecko 3  Majka Wesoły Przyjmij panie, hostię i wino, które staną się za chwilę twoim ciałem i krwią. Włącz nas w swoją Świętą Ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania się z tobą w Najświętszym Sakramencie.

 ofiarowanie   

obrzędy komunii

DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII
Dziecko1 –  Jakub Bortko     Dziękczynienie
Witam cię Jezu kochany, z największą dziecięcą radością,
jesteś już w moim sercu, z prawdziwa Bożą miłością.
Wziąłeś mnie swoje dziecko, w ramiona najświętsze,
i karmisz samym sobą, dla mnie to szczęście największe.
Dziecko 2 – ………………………. Dziękczynienie
Kocham cię Jezu mocno, jak dziecko kochać umie,
wierzę i ufam tobie, ty mnie Jezu rozumiesz.
Dzisiaj z największą pokorą, przed tobą upadam,
przyjmij Jezu kochany podziękę, którą ci składam.
Dziecko 3 –………………………… Dziękczynienie
Dziękuję Jezu serdecznie, za pierwszą komunię świętą,
że otworzyłeś mi niebo swą mocą niepojętą.
Dziękuję ci, Jezu za pacierz, znak krzyża i nowy testament,
a nade wszystko dziękuję za przenajświętszy sakrament.

Dziecko 1 –      Adam Gryglewicz     Podziękowanie Nikola Tkacz
Czcigodny księże proboszczu , dziękujemy ci za pracę, trud, staranie aby Bóg w hostii był od dziś naszego życia Panem. Dziękujemy za pragnień wielki wkład, ażeby on królował,
dzięki za troskę, służbę mu, za ewangelii słowa.
Dziecko 2 –  Jakub Bortko   Podziękowanie
Dziękujemy wam rodzice kochani i mili,
żeście nas pacierza pierwsi nauczyli
za skarb naszej wiary, za gorące serce,
za codzienną troskę i strudzone ręce
niech dobry Bóg wam wynagrodzi,
wspiera łaską w każdej potrzebie
obdarzy radością na ziemi i szczęściem w niebie.


Dziecko 3 –    Alan Karwecki   Podziękowanie
Żeby dzisiaj było pięknie,
tak dostojnie i odświętnie,
wiele na to się złożyło,
wielu ludzi się trudziło
za tę chwilę, za ten dzień
za tę radość co czujemy
(Wszyscy razem) serdecznie wam wszystkim dziękujemy!
PODZIĘKOWANIE RODZICÓW – Rodzice    

Lidia Wesoły
Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych
dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Piotr Bortko
Drogi Księże  proboszczu dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom, serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze.
Prosimy o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości. Bożej na większą chwałę Bożą.
Błogosławieństwo.

Uroczysty dzień komunii

https://www.youtube.com/watch?v=EFeWNr37km8

Już gościsz Jezu w sercu mym

https://www.youtube.com/watch?v=Uv54nlzLxY4

Oto jest dzień https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs

Podziękowania

Dziękuję wam