Witam na naszej stronie!

Serdecznie witamy wszystkich – Parafian i Gości na stronie parafii Narodzenia NMP w Lubaniu - Uniegoszczy. Jesteśmy świadomi, że strona internetowa w dzisiejszych czasach jest niezbędna i spełnia szczególną rolę, nie tylko informacyjną. Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą stroną i do częstych odwiedzin.

Parafia NMP

Losowy cytat

Losowe zdjęcie

Losowe zdjęcie

Aktualności parafialne:

Kategorie
Przygotowania

Pieśni na I Komunię św. w 2021 r.

Oto jest dzień który, dał nam Pan

Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam.

Zapomnij nam nasze winy,

Przywołaj kiedy zbłądzimy,

Ojcze, zapomnij nam.

2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas.

I w swej ojcowskiej miłości

Ku naszej schyl się słabości,

Ojcze, przygarnij nas.

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,

Tak niech miłość złączy ich ofiarna.

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

Tak nas, Chryste, w Swoim złącz Kościele.

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej Swej owczarni

Zabłąkane owce, które giną.

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

Byśmy jedną stali się rodziną.

3. Na ramiona Swoje weź o Panie,

Tych co sami wrócić już nie mogą!

Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą!

1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!

Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem

Twoim zawsze być!

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,

Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

2. Wszystko Tobie oddać pragnę

Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,

By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,

W duszy czuję święty żar.

To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.

Już gościsz, Jezu w sercu mym;
dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.

Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?
Chcę ofiarować zapał swój,
By zawsze pełnić wolę Twą,
Zachować czystą duszę mą.

Jezu, pozostań w sercu mym,
tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
wytrwać w miłości Jezu, Twej.

Jezusowi cześć i chwała za miłości cud,
Niech mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.

On za owce swoje życie dał.
On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę,
Nam nadzieję zmartwychwstania dał.

On prowadzi nas do nowej ziemi,
Gdzie nie będzie cierpień ani łez.
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,
Wiedzie tam gdzie wieczne szczęście jest.

Więc dziękujemy Jemu z całej duszy,
Że się dla nas w małej Hosti skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
Byśmy Go kochali z wszystkich sił.

1. Daj mi Jezusa o Matko moja
Na krótki życia ziemskiego dzień
W każdym cierpieniu i życiu znojach
Pragnę tej siły co płynie zeń.

Ref.:O daj mi daj! Jezusa daj!

2. O złóż go Matko do serca mego
Co pragnie służyć mu dzień i noc
Ja żyć nie mogę przez Pana mego
Bo on mi daje wytrwania moc

3. O daj mi Matko Jezusa serce
Daj Jego cało i Jego krew
Niech mnie ratuje w każdej rozterce
Niech rzuca w duszę swej łaski siew

4. Ja mu w świątyni stóp serca złożę
I za me grzechy gorący ból
I kochać będę w cichej pokorze
Bo to mój Jezus, mój Bóg i Król.

5. A gdy o Matko życie przeminie,
Gdy dusza przejdzie wieczności próg
Daj mi Maryjo w niebios krainie
U Jezusowych odpocząć nóg.

Tak czekałem na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.

Refren:
Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

II zwrotka:
Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.

Doczekałem wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.

Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając Imię Twe
Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając Imię Twe
Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt
Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt
Jesteś mą nadzieją (Jesteś mą nadzieją)
Wiarą, życiem (Wiarą, życiem)
Daj mi poznać swoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już
Jesteś mą nadzieją (Jesteś mą nadzieją)
Wiarą, życiem (Wiarą, życiem)
Daj mi poznać swoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już
Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt
Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt
       

 Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg
Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go

1. W Kruszynie Chleba Panie jesteś  

Ukryty Wielki Ty Pan                

Przychodzisz do nas już przez wieki 

By ofiarować siebie nam.          

2. W tych kroplach wina Twoja krew

Przelana za nas Panie mój

Tak wiele jej na krzyżu było

Aby odkupić nas od zła.

3. Ty Panie miłoscią jesteś

Ty Panie kochasz nas

I proszę ciebie by tak było

wciąż przez wiele lat.

1. Jezus jest tu, Jezus jest tu. O, wznieśmy ręce, Wielbiąc Jego Imię: Jezus jest tu.

2. Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas. O, wznieśmy ręce, Wielbiąc Jego Imię: Pan jest wśród nas.

3. Bóg kocha nas, Bóg kocha nas. O, wznieśmy ręce, Wielbiąc Jego Imię: Bóg kocha nas.

Idzie mój Pan – On teraz biegnie, by spotkać mnie. (Ref.)

Mija góry, łąki, lasy, – by Komunii stał się cud. – On chce Chlebem nas nakarmić, – by nasycić życia głód. – Idzie mój Pan…

Mija góry, łąki, lasy – by Komunii stał się cud. – On Krwią Swoją nas napełni, – W sercach naszych sprawi cud. – Idzie mój Pan…

Sakramenty

Chrzest

Chrzest

Komunia

Pierwsza Komunia

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Ślub

Małżeństwo

Pogrzeb

Pogrzeb

Msza

Eucharystia

Kalendarz świąt