Witam na naszej stronie!

Serdecznie witamy wszystkich – Parafian i Gości na stronie parafii Narodzenia NMP w Lubaniu - Uniegoszczy. Jesteśmy świadomi, że strona internetowa w dzisiejszych czasach jest niezbędna i spełnia szczególną rolę, nie tylko informacyjną. Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą stroną i do częstych odwiedzin.

Parafia NMP

Losowy cytat

Losowe zdjęcie

Losowe zdjęcie

Aktualności parafialne:

Kategorie
Ogłoszenia parafialne

Relikwie św. Benedykta i św. Wincentego z Saragossy.

W roku 1853 w dniu 25 sierpnia ja Daniel Latussek Biskup Diany , sufragan diecezji wrocławskiej ten ołtarz konsekrowałem i relikwie świętych męczenników Benedykta i Wincentego w nim złożyłem.

W tygodniu zostały odkryte kolejne relikwie świętych męczenników wraz  z certytikatem i pieczęciami. Pod tabernakulum na drewianej płycie pod opieczętowanym certyfikatem znajduja się relikwie św. Wincentego i Benedykta. Przetłumaczony z łaciny napis informuje, że- W roku 1853 w dniu 25 sierpnia ja Daniel Latussek Biskup Diany , sufragan diecezji wrocławskiej ten ołtarz konsekrowałem i relikwie świętych męczenników Benedykta i Wincentego w nim złożyłem.

Św. Wincenty urodził się w hiszpańskim mieście Huesca w znanej rzymskiej rodzinie. Już w młodym wieku wykazywał się głęboką znajomością Pisma Świętego i wielką pobożnością. Z tego powodu biskup Waleriusz mianował go archidiakonem i kaznodzieją w Saragossie. Powierzono mu opiekę nad ubogimi oraz zarządzanie dobrami diecezji. W czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana został poddany torturom, aby wyrzekł się wiary, a także wydał dobra kościelne. Najpierw go uwięziono, a następnie skazano na śmierć przez ukrzyżowanie. W cudowny sposób uratowany od śmierci na krzyżu, został żywcem upieczony na żelaznym ruszcie, nie wydając w tym czasie ani jednego słowa. Miało to miejsce w Walencji 22 stycznia 304 roku. W późniejszym okresie relikwie świętego przeniesiono do Rzymu. Jego męstwo i silna wiara szybko znalazły uznanie i rozgłos. Św. Augustyn powiedział o nim: „Wincenty czczony jest wszędzie, gdzie rozciąga się imperium rzymskie i gdzie dociera chrześcijańskie imię.” Jego kult początkowo żywy w Hiszpanii i Francji w średniowieczu rozciągnął się na całą Europę.
Św. Wincenty, męczennik z Saragossy jest patronem leśników, drwali i rolników.

Jego relikwie trafiły do Przemyśla w XV wieku przywiezione przez jakąś pobożną kobietę. Złożone zostały w kościele ojców franciszkanów, gdzie są przechowywane do dzisiaj, a św. Wincenty ma swój ołtarz.
Kościół czci Św . Wincentego w dniu 22 stycznia.

Andrzej Świerad żył w początkach XI wieku. Według tradycji pochodził z południowej Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabor koło Nitry. Po jakimś czasie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej pokuty. Zmarł około roku 1030-1034. Benedykt, towarzysz i uczeń św. Andrzeja, mnich z tego samego klasztoru św. Hipolita, pozostał nadal w pustelni po śmierci mistrza i prowadził również surowe życie. Trzy lata później został zamordowany przez zbójców. Relikwie obydwu świętych spoczywają w Katedra św. Emmerama w Nitrze na Słowacji.

Andrzej i Benedykt są pierwszymi Polakami, wyniesionymi do chwały ołtarzy (1083) po polskich kamedułach z eremu międzyrzeckiego: Izaaku, Mateuszu i Kryspinie, kanonizowanych przez papieża Jana XVIII (1004-1009).

13 lipca – wspomnienie

Kategorie
Ogłoszenia parafialne

Mamy nowych szafarzy nadzwyczajnych.

Wczoraj( 24.02.2024) w kościele św. Jacka w Legnicy odbył się wielkopostny dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Do sanktuarium przybyli panowie oraz siostry, którzy wspomagają duszpasterzy w rozdzielaniu Ciała Pańskiego i roznoszeniu go np. do chorych czy osób w podeszłym wieku.

Był czas na wspólną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu oraz indywidualną spowiedź. Ks. Tomasz Krauze, duszpasterz odpowiedzialny za formację szafarzy, wygłosił konferencję.

Podczas Mszy św. sprawowanej w południe biskup legnicki Andrzej Siemieniewski ustanowił 17 nowych szafarzy- w tym Stanisława Grabarczyka i Dariusza Sędłaka naszych parafian, którzy będą pełnić swoja posługę we wspólnotach parafialnych. W tym gronie była też siostra zakonna ze Zgromadzenia Służebnic Przenajświętszej Krwi posługująca w Zgorzelcu.

Kategorie
Ogłoszenia parafialne

Relikwie św. męczenników Adaukta i Jucundusa.

     Podczas demontażu ołtarza w kaplicy w roku 2021 zauważono płytę z kamienia i drewna z opieczętowaną kartką z łacińskim napisem. Początkowo przechowywano ją na plebanii a od czwartku jest w kościele.

Z pomocą brata Bartłomieja Duszyńskiego Benedyktyna z Nursji , który w lipcu przez kilka dni przebywał na urlopie w rodzinnym domu  odczytano napis: 

  • W roku 1867 dnia 8 listopada ja Adrian Włodarski Biskup, sufragan i kanonik wrocławski ten ołtarz portalowy poświęciłem i relikwie świętych  męczenników Adaukta i Jucunda w nim złożyłem.

       Adaukt, męczennik za cesarzy Dioklecjana i Maksymiliana, ścięty razem ze św. Feliksem prezbiterem w r. 305 na Via Ostia nieopodal bazyliki św. Pawła za murami. Św. Adaukt widząc prowadzonego na ścięcie św. Feliksa prezbitera przyłączył się do niego wydając się jako chrześcijanin i wyznając wiarę. Jako że imię jego było nieznane świadkom męczeństwa został on przez nich nazwany Adauctus (łac.) co znaczy wzbogacony (o koronę męczeństwa). Tyle skromna wzmianka w Martyrologium Rzymskim z dnia 30 sierpnia.

Drugi święty to Jucundus (łac.). Rzymski żołnierz i męczennik zabity za Dioklecjana ok. 250 roku.

        Święty Jukundus nawrócony i zachwycony wiarą chrześcijańską nie mógł oddać boskiej czci cesarzowi, dlatego został zabity przez ścięcie mieczem. Jego ciało trafiło do  kościoła w Rydzynie w 1777 roku. Ówcześni właściciele miasta Sułkowscy przywieźli je z Rzymu, jako dar od kardynałów zachwyconych planami rozbudowy miasta. Relikwie umieszczone są w ołtarzu głównym kościoła w kryształowej trumnie. Relikwie podczas II Wojny Światowej zostały sprofanowane. Po wojnie relikwie zebrano i złożono w ołtarzu, gdzie znajdują się do dzisiaj.

Rydzyna – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Rydzyna. Położone na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, około 8 km od Leszna, przy drodze Poznań-Wrocław, nad Kopanicą. 

Co do Adaukta ciekawa rzeczą jest jego szczególny kult na północ od Alp, także w Polsce. Wiąże się to z podarowaniem relikwii św. Feliksa i Adaukta żonie cesarza Lotara Ermenegardzie przez papieża Leona IV w IX w. Na Wawelu znajdowała się bogata przedromańska kaplica poświęcona tym świętym. Natomiast we Wrocławiu jest piękny XV-wieczny obraz przedstawiający świętych Adaukta i Feliksa razem ze św. Barbarą.

św. Jucundus

Kategorie
Boże Narodzenie

RATUJMY OŁTARZ

W ubiegłym roku parafia uzyskała zezwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu w kaplicy.

Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30 000 zł pozyskanej dzięki staraniom radnej wojewódzkiej pani Teresie Zembik wykonano 1/3 zaplanowanych prac.

Sakramenty

Chrzest

Chrzest

Komunia

Pierwsza Komunia

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Ślub

Małżeństwo

Pogrzeb

Pogrzeb

Msza

Eucharystia

Kalendarz świąt